MUP u borbu protiv cyberkriminala ulaže milijun eura, 90% dobili od EU

U sklopu projekta financiranog iz EU fondova nabavit će se oprema i računalni programi koji će omogućiti efikasne pretrage nositelja elektroničkih dokaza

Sandro Vrbanus četvrtak, 9. siječnja 2020. u 06:00

Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije Ministarstva unutarnjih poslova donio je odluku o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv svih oblika kibernetičkog kriminaliteta", priopćili su iz MUP-a.

Dodjela financijskih sredstava za navedeni projekt temelji se na isključivoj nadležnosti Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije čije aktivnosti imaju za cilj povećanje kibernetičke sigurnosti na području RH i EU razvijanjem i unapređivanjem sustava prikupljanja, korištenja i analize digitalnih dokaza i edukacijama za policijske službenike o metodama istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

Ukupni predviđeni proračun je 995.000 eura, a postotak EU sufinanciranja iznosi 90%.

Projekt se sastoji od dvije komponente:

  • opremanje ustrojstvenih jedinica MUP-a potrebnim softverskim i hardverskim komponentama, te
  • provođenje edukacijskih modula na temu digitalnih dokaza i forenzičkih metoda i procedura za 31 policijskog službenika.

Oprema i edukacija

U sklopu projekta MUP će nabaviti potrebnu opremu i računalne programe koji će omogućiti efikasno izvršavanje naloga sudova za pretragom nositelja elektroničkih dokaza poput računala, tableta, tvrdih diskova i mobilnih telefona. Cilj edukacije bit će podizanje kompetencija policijskih službenika za uspješno suzbijanje kaznenih djela iz domene kibernetičkog kriminaliteta.

Planirana edukacija obuhvaća slijedeće teme: Osnove napada i zaštite informacijskih sustava i informacijska sigurnost; Arhitektura, modeli, mehanizmi i načela informacijske tehnologije; Digitalni tragovi, dokazi i forenzika, te Prevencija, nadzor i specijalizirana područja kibernetičkih napada.

Temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, edukaciju provodi Zajednica ponuditelja Algebra d.o.o. i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu od studenog 2019. godine do veljače 2020. godine.