Tema Mreža
Mreža

Mreža 11: Inovacije, lova, znoj i suze

Tema broja je upravljanje inovacijama, nešto čime se ne bavimo onoliko koliko bismo trebali, a sada je baš pravi moment. Naša tema nudi samo jedan mogući, i to dosta autorski pogled na tu tematiku

Mreža 22. listopada Vanjski link
Izdavaštvo

Nova Mreža: Digitalni račundžije

Tema broja je e-račun, o tome ste sigurno nešto čuli, možda ih već i koristite u svakodnevnom poslovanju. Naša pčela radilica Gorden Knezović odradio je i taj zadatak

Mreža 19. rujna Vanjski link
Konferencije

Pravo i digitalizacija

LegalTech 2020: Regulativa kaska za tehnologijom

U organizaciji Buga i Mreže održana je druga konferencija LegalTech. Već je prošlogodišnja konferencija ukazala da tehnologije radikalno mijenjaju pravnu profesiju. Izazovi koje nameće coronavirus samo će dodatno ubrzati već započete procese

Mreža 20. lipnja Vanjski link
Mreža

Nova Mreža: Automatizacija u turizmu

RPA je next big thing. Robotic Process Automation… korona će takav način razmišljanja samo pogurati, a rezultat će biti daljnji potresi na tržištu rada, u segmentu nacionalnog blagostanja, i drugdje

Mreža 18. lipnja Vanjski link
Događaji

MSD29 - 16. lipnja 2020.

Mreža Smart Day – 5G za fiksni širokopojasni pristup

Mreža Smart Day ide dalje! MSD29, održat ćemo 16. lipnja 2020. u prostorima HUB385 (Petračićeva 4, Zagreb) s početkom u 13 sati. Tema je 5G za fiksni širokopojasni pristup, a partner Cambium Networks i Ingram Micro Hrvatska.

Mreža 25. svibnja Vanjski link
Izdavaštvo

Nova Mreža: Austerity measures!

Prema mišljenju nekih analitičara pa i našeg omiljenog, Marka Rakara, velika kriza samo što nas nije strefila, i to me zaobilaznim putem dovodi do naše teme broja – refurbished opreme

Mreža 27. listopada Vanjski link