Bacanje medicinskog biserja by Doc (#115) - Sitni, ali bitni

Nasuprot shvaćanju medicine kao ozbiljne teme, ona može itekako biti zabavna, pa i neozbiljna. Doc je stoga prikupio medicinske trivije koje u 115. nastavku serijala 'Medicinsko biserje' baca pred vas

Igor Berecki subota, 21. studenog 2020. u 06:00

 

 

 

 

 

​ to be continued...