Bacanje medicinskog biserja by Doc (#116) - Slušaj mater!

Nasuprot shvaćanju medicine kao ozbiljne teme, ona može itekako biti zabavna, pa i neozbiljna. Doc je stoga prikupio medicinske trivije koje u 116. nastavku serijala 'Medicinsko biserje' baca pred vas

Igor Berecki subota, 28. studenog 2020. u 06:00

 

 

 

 

 

​ to be continued...