Četvrokraki protein za bolje doziranje lijeka

Tri proteina čine gel – ali vrlo strukturiran. A u gelu može se svašta skriti i gel može svašta biti.

Nenad Raos subota, 5. rujna 2020. u 06:00

Gelovi su čudni svati. Ili, kemijski korektnije, gelovi su čudne tvari. Čudne, no svakodnevne. Kažem „svakodnevne“ jer susrećemo ih svugdje, ne samo kao gelove za kožu i kosu, nego i kao hladetinu i jogurt. I kao tutkalo, naročito tutkalo. Jer upravo je prema tutkalu, stolarskom ljepilu (grč. kolla), britanski kemičar Thomas Graham u 19. stoljeću podijelio sve tvari na one koje mogu, u otopljenom stanju, proći kroz polupropusnu membranu i one koje to ne mogu. Prve je nazvao kristaloidima, a druge koloidima, dakle tutkalu sličnim tvarima.

Tutkalo veže zato što može prijeći, hlađenjem, iz tekućeg (sôl) u kruto (gel) stanje. No kod drugih koloida do tog prelaska može doći zbog drugih uzroka, recimo zbog tresenja (tiksotropija). Razmišljalo se, razmišljalo i eksperimentiralo ne bi li se napravila kemikalija koja bi gelirala kerozin. Kad bi se tako što stavilo u gorivo za mlazne motore, ono se pri padu letjelice ne bi zapalilo – jer bi se stvrdnulo. Ali ništa od toga. Tko da pronađe gorivo koje bi se pri udaru stvrdnjavalo, a ne bi štetilo motoru?

U otopini (sôlu) tutkala nalaze se molekule proteina nastale cijepanjem mnogo većih molekula kolagena. Pri hlađenju one se povezuju u mrežu. U mreži od molekula proteina nalaze se molekule vode. No može se nalaziti i štošta drugo.

Na to „štošta drugo“ ciljali su kineski znanstvenici kada su napravili neobične proteine te o tome obavijestili znanstvenu javnost u članku objavljenome u časopisu Matter. Naslov mu je „Dynamically tunable, macroscopic molecular networks enabled by cellular synthesis of 4-arm star-like proteins (Dinamički ugodive, makroskopske molekularne mreže ostvarene staničnom sintezom proteina nalik na četverokraku zvijezdu)“. Puno, puno riječi, pa opet – najjednostavnije rečeno – riječ je o hladetini.

Hladetinu kineskih znanstvenika ne čine bjelančevine priređene kuhanjem kostiju i kože, nego tri vrlo osebujna proteina. Prvi je zeleni fluorescentni protein (green fluorescent protein, GFP), drugi protein je SpyCatcher, a treći je AEC (auxin efflux carrier, nosač auksinskog odljeva). GFP je, samo ime kaže, fluorescentan i on je tu da bi se lakše pratile promjene do kojih dolazi pri geliranju. No, ne samo zbog toga. Molekula GFP ima oblik bačve, a na tu se sićušnu bačvu (bačvicu, bačvuljak) vežu – čineći s njome četverokraku zvijezdu – četiri molekule proteina SpyCatcher. Tako nastaje kompleks (SpyCatcher)4GFP. Protein AEC se potom veže na drugi kraj molekula proteina SpyCatcher, pa nastaje kompleks (CarHC)4GFP. Ili, kemijski jednostavno: GFP + 4 SpyCatcher → (SpyCatcher)4GFP,  (SpyCatcher)4GFP + 4 AEC → (CarHC)4GFP. No kako to izvesti?

O izvođenju govori sintagma iz naslova „cellular synthesis“. Prvi je naime kompleks, (SpyCatcher)4GFP, dobiven staničnom sintezom iz genski modificirane bakterije E. coli. Drugi je kompleks priređen in vitro, miješanjem proteina. Tako je dobiven sôl. A što je s gelom?

Koloidna otopina (CarHC)4GFP prelazi u stanje gela dodatkom AdoB12, derivata vitamina B12. U reakciji dolazi do povezivanja „četverokrakih zvijezda“ u trodimenzijsku mrežu. Pri tome nastaje gel.

Za obratni proces, za prelazak gela u sôl, ne treba dodati novu kemikaliju, nego otopinu osvijetliti. Trodimenzijska mreža će se raspati na slobodne molekule (CarHC)4GFP. I što sad?

Baš kao što hladetina ne vrijedi sama za sebe, tj. ako u njoj nema kožica, a napose mesa i mrkve, tako ni gel kineskih znanstvenika ne vrijedi bez dodataka. Zato se prije geliranja djelovanjem AdoB12 u otopinu dodaju drugi proteini, pa i čitave stanice. Pri stvrdnjavanju one ostaju u gelu zarobljene da bi bile oslobođene jednostavnim osvjetljivanjem. U spomenutom radu znanstvenici su enkapsulirali, a potom oslobodili bakterijske stanice i, još važnije, enzim PslG (glikozil-hidrolazu). Taj enzim rastače staničnu stijenku bakterija vrste Pseudomonas aeruginosa, uzročnika tvrdokornih infekcija. Pokus je pokazao, lijepo se vidi na slici, da je gelirani enzim, Gel (PslG):, jednako učinkovit protiv tih bakerija kao i njegova vodena otopina, PslG (aq).

I evo gotove terapije. Gel s lijekom se nanese na oboljelo mjesto, a potom se osvijetli. O tome gdje se i koliko osvijetli ovisit će gdje će se i koliko lijeka osloboditi iz gela. Tako medicina dobiva još jedno „čarobno tane“ – no bolje je reći novo sredstvo za pametnu (smart) aplikaciju lijeka.

Nenad Raos, rođen 1951. u Zagrebu, je kemičar, doktor prirodnih znanosti i znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, sada u mirovini. Autor je i koautor više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja bioanorganske i teorijske kemije, molekularnog modeliranja te povijesti kemije i komunikacijskih vještina u znanosti. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Sedam je godina bio glavni i tehnički urednik časopisa Priroda,  a danas je urednik rubrike Kemija u nastavi u časopisu Kemija u industriji. Koautor je dva sveučilišna udžbenika i autor 13 znanstveno-popularnih knjiga. Nagrađen je Državnom godišnjom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2003. godine.