Kako se boriti protiv Alzheimera: peptidom protiv peptida

Molekula peptida koja se veže za drugu molekulu peptida i ne da joj da se veže za sebi istovjetne molekule... Možda u tome leži tajna nekog budućeg lijeka za Alzheimerovu bolest.

Nenad Raos subota, 4. travnja 2020. u 07:00

Alzheimerova bolest je bolest nepoznatog uzroka, ali (ne samo liječnicima) vrlo poznatih simptoma i već dobro istraženog mehanizma. Sve počinje od transmembranskog proteina AβPP (amyloid-β precursor protein) koji se nalazi u membrani živčanih stanica u mozgu. Taj se protein, kao svaki protein, na kraju životnog vijeka cijepa na manje polimere aminokiselina, na peptide. U ovom slučaju nastaje više manjih amiloid-beta (Aβ) peptida, sa 39 do 43 aminokiselina vezanih u lanac. Među njima prednjače dva peptida. Prvog, Aβ40 (sa 40 aminokiselinskih ostataka) nastaje najviše. Drugog peptida, Aβ42, nastaje, razumije se, manje, no taj je peptid najvažniji za nastanak Alzheimerove bolesti.

Kada se molekula transmembranskog proteina AβPP pocijepa na manje molekule, Aβ, one se otapaju u likvoru koji ih odnosi od moždanih stanica. I sve bi bilo u redu da se molekule Aβ  kod oboljelih od Alzheimerove bolesti ne udružuju, ne agregiraju. Molekula Aβ42  gradi heksamere, (Aβ42)6. No tu proces ne staje jer se heksameri udružuju u vlakanca (fibrile) koja se talože na površini moždanih stanica, stvrarajući naslage, plakove.

Da bi se to dogodilo,  molekula Aβ42 se mora „premotati“: neki njezini dijelovi moraju prijeći iz fleksibline konformacije alfa-uzvojnice u krutu konformaciju beta-ploče. Zašto do toga dolazi, i to samo kod oboljelih od Alzheimerove bolesti, ne zna se. Agregacija amiloid-beta peptida vrlo je složen proces, a kako se „premotava“ polipeptidni lanac peptida Aβ42, ili – općenito – zašto i kako peptidni lanac izabire jednu od bilijuna bilijuna mogućih konformacija, pitanja su na koja znanost još nema odgovora. Mnogo ovisi, čini se, o samom proteinu (peptidu), no i o peptidima s kojima se veže.     

Kako bilo da bilo, jedno je sigurno: sve što sprečava molekule Aβ, a posebice molekule Aβ42, da se udružuju može postati lijek protiv Alzheimerove bolesti. Jedan takav mogući lijek nedavno je iskušala ekipa 11 znanstvenika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sjedinjenih Država, Estonije i Švedske te  je rezultate svojih istraživanja objavila početkom godine u časopisu Cell Reports Physical Science. Pročitamo li naslov njihova rada, „Designed cell-penetrating peptide inhibitors of amyloid-beta aggregation and cytotoxicity“, vidimo da su napravili peptide koji prodiru u stanice te ne daju peptidima Aβ da se udružuju i truju stanice. 

Ono što leži u temelju njihova rada je povezivanje molekula dvaju peptida osebujnih stojstava. Prva molekula je molekula NCAM1, sa 19 aminokiselinskih ostataka. NCAM1 se lako veže za pepide Aβ40 i Aβ42  jer su u neutralnim otopinama njegove molekule pozitivno nabijene (polikation), dok su molekule peptida Aβ nabijene negativno (polianion). No NCAM1  je, nažalost, hidorofoban pa se stoga slabo otapa u vodi. Problem je riješen tako da je njegova molekula produžena molekulom drugog, također polikationskog peptida, PrP (izvedenog iz prionskih peptida) ili Aβ (izvedenog iz amiloid-beta peptida). Tako su dobiveni peptidi  koji mogu proći kroz krvno-moždinsku barijeru, a potom još i ući u stanice (cell-penetrating peptides, CPPs). Njihove su oznake NCAM1-PrP i NCAM1-Aβ.

Agregacija bez i sa inhibitorom
Agregacija bez i sa inhibitorom

Uspjeh nije izostao. Pokusi in vitro („u epruveti“) su pokazali da dodatak CCP otopini peptida Aβ42 sprečava nastajanje njegovih heksamera. Nakon sedam dana moglo se doduše uočiti stvaranje fibrila, no bilo ih je jako malo a bili su usto i dvostruko tanji od fibrila koje su u isto vrijeme i pod istim uvjetima nastale u uzorku bez CCP. Još su uvjerljiviji bili pokusi in vivo, na kulturi mišjih neuroblastomskih stanica. Kada je kulturi stanica dodana otopina proteina Aβ42, preživjelo je nakon 72 sata – ovisno  o koncentraciji peptida (5 – 10 μmol/L) – samo  43 – 13 % stanica. No kada je dodan peptid NCAM1-PrP u dvostruko nižoj koncentraciji (molarni omjer 2:1), preživjele su praktički sve stanice. Slični su rezultati dobiveni i za NCAM1-Aβ.

I na kraju, što reći? Peptidi koji prodiru u stanice, koje je smislila i napravila međunarodna ekipa znanstvenika, imaju sve preduvjete da postanu lijek protiv Alzheimerove bolesti: lako se podnose (jer peptidi su prirodni sastojci stanica), a nema ni opasnosti da bi se mogli nakupljati u tkivima jer im je, zahvaljujući proteazama – enzimima koji razgrađuju proteine, životni vijek ograničen. Štoviše, smatraju autori, takvi peptidi ne bi mogli postati samo lijek protiv Alzheimerove nego i protiv drugih neurodegenerativnih bolesti (Parkinsonove i  Huntingtonove te prionskih bolesti),  a mogli bi pomoći i u liječenju dijabetesa tipa II. 

Nenad Raos, rođen 1951. u Zagrebu, je kemičar, doktor prirodnih znanosti i znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, sada u mirovini. Autor je i koautor više od stotinu znanstvenih i stručnih radova iz područja bioanorganske i teorijske kemije, molekularnog modeliranja te povijesti kemije i komunikacijskih vještina u znanosti. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti.  Sada piše za Čovjek i svemir te  mrežne stranice Zg-magazin i, naravno, BUG online. Sedam je godina bio glavni i tehnički urednik časopisa Priroda,  a danas je urednik rubrike Kemija u nastavi u časopisu Kemija u industriji. Koautor je dva sveučilišna udžbenika i autor 13 znanstveno-popularnih knjiga. Nagrađen je Državnom godišnjom nagradom za promidžbu i popularizaciju znanosti 2003. godine.