Autor Zdenko Šimić
Energetika

kako smanjiti emisije stakleničkih plinova?

Energetska tranzicija - ključni problem je što trenutno 84% energenata dobivamo iz fosilnih goriva

Energetska se tranzicija odnosi na proces promjene načina proizvodnje i korištenja energije s ciljem smanjivanja cijene i negativnog utjecaja na okoliš. Za razliku od svih prethodnih tranzicija trenutna je primarno određena smanjivanjem stakleničkih plinova. Zanimljivo je vidjeti zašto je važna energetska tranzicija, kako ide njeno provođenje te kakve su perspektive za postizanje zadanih ciljeva

Zdenko Šimić 19. veljače 2023. 79 79 komentara
Energetika

Tko ima najveći (reaktor)?

Top 10 najvećih nuklearnih elektrana u cijelom svijetu

Znanost potrebna za dizajn nuklearnih elektrana je razvijena između 1895. i 1945. Tijekom Drugog svjetskog rata najveći fokus je bio na nuklearnom naoružanju, a poslije sve više na razvoju pouzdanih i ekonomičnih nuklearnih elektrana. Razvoj nuklearnih elektrana je od malih demonstracijskih iz 1950-ih ubrzano išao ka sve većim snagama. Zanimljivo je vidjeti neke karakteristike najvećih nuklearnih elektrana na svijetu.

Zdenko Šimić 11. prosinca 2022. 14 14 komentara

Naša print izdanja