Od idućeg mjeseca carini se sve kupljeno izvan europskog zajedničkog tržišta

Bilo je prelijepo da bi zauvijek trajalo – i takozvane male pošiljke (većinom iz Kine) na koje do sada nismo plaćali PDV, od sada će biti skuplje za 25% PDV-a u Hrvatskoj, odnosno za odgovarajući lokalni iznos PDV-a u drugim članicama zajedničkog tržišta

Drago Galić petak, 18. lipnja 2021. u 17:18

Danas je u prostorima Graničnog carinskog ureda Zračne luka i Pošte Zagreb u Velikoj Gorici održana konferencija za tisak vezana uz novosti o carinjenju pošiljaka male vrijednosti „kupljenih na daljinu“. Što to znači – od početka idućeg mjeseca, dakle od 1. srpnja, sve pošiljke koje se u EU unose iz trećih zemalja i koje se isporučuju na temelju „prodaje na daljinu“ (službeni termin za e-trgovinu, odnosno kupnju preko Interneta) naplaćivati će se PDV pri uvozu. Ovo znači da pošiljke do 22 eura/160 kuna vrijednosti koje se kako bagatelni uvoz do sada nisu posebno carinile, od sada će biti skuplje za 25%, koliki je PDV u Hrvatskoj.

Za one skuplje od 22 eura/160 kuna PDV se i ranije naplaćivao, a sada, na razini čitave EU naplaćuje se i za sve ostale pošiljke.

Za one koji već imaju nešto „na putu“, loša vijest – obaveza naplate primjenjuje se i na pošiljke kupljene prije 1.7. ove godine ako na carinjenje dođu nakon 1.7.

Evo kako se prema službenom priopćenju provodi postupak obračuna i naplate PDV-a pošiljki vrijednosti do 150 eura:

S obzirom na iznimno velik broj takvih pošiljaka i potrebu pojednostavnjenja postupka naplate,  predviđena su dva osnovna načina naplate PDV:

a) posebni postupak oporezivanja IOSS ili

b) posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV. 

Oba načina naplate PDV-a mogu se primijeniti na sve komercijalne pošiljke.  Pri tome se komercijalnim pošiljkama smatraju pošiljke koje su kupljene putem prodaje na daljinu ako njihova stvarna (intrinzična) vrijednost NE prelazi iznos od 150 EUR (1.135,00 HRK).

Ovi načini naplate NE mogu se primijeniti na alkoholne proizvode, duhan i duhanske proizvode, parfeme ili toaletne vode.

a) Posebni postupak oporezivanja – IOSS (eng. Import One Stop Shop) 

Posebni postupak oporezivanja IOSS mogu primjenjivati sve osobe koje vrše uslugu prodaje robe na daljinu (prodavatelj, platforma ili druga osoba), koja će biti uvezena na carinsko područje EU.

Pri tome, ove osobe mogu imati  sjedište na području EU ili izvan područja EU.

Prilikom primjene ovog posebnog postupka, porezna obveza nastaje u trenutku isporuke, pri čemu se smatra da je roba isporučena u trenutku prihvaćanja plaćanja. To znači da će osobe (porezni obveznici) koje se prijave za primjenu IOSS postupka (i dobiju za to potreban PDV IOSS broj) već prilikom prodaje robe na daljinu kupcu zaračunati PDV po stopi primjenjivoj u njegovoj zemlji članici. U tom slučaju prodajna cijena  će uključivati iznos PDV-a, kojega prodavatelj  naplaćuje od kupca, te potom, putem IOSS prijavljuje i plaća PDV za te isporuke na jednom mjestu (mjesečno prema poreznim tijelima).

 Prodavatelji na daljinu koji žele koristiti ovaj postupak dužni su prije početka o tome obavijestiti nadležno porezno tijelo u nekoj od zemalja članica EU, i to u  zemlji članici u kojoj prodavatelj ili posrednik ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu, a ako nema sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu na području EU - u bilo kojoj zemlji članici u kojoj se prijavi.

 Prilikom prijave, nadležno porezno tijelo dodijelit će prodavatelju (ili njegovom posredniku)  jedinstveni  identifikacijski broj – tzv. PDV IOSS broj. Ovaj broj se dodjeljuje i koristi isključivo i samo za potrebe ovog  postupka.

 b) Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangements)

Ako se NE koristi poseban postupak oporezivanja IOSS, moguće je primijeniti posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu (eng. special arrangments).

Posebni postupak  omogućava da se pošiljke u poštanskom ili žurnom (kurirskom) prometu prijavljuju carini od strane osobe (zastupnika) koja nastupa za račun osobe kojoj je predmetna roba namijenjena (tj. kupca), pri čemu se PDV pri uvozu prijavljuje i plaća na pojednostavnjeni način. Ovaj način (za razliku od IOSS) može se primijeniti samo ako  otprema, odnosno prijevoz, te konkretne pošiljke završava u RH (tj. ne može se primijeniti ako se radi o pošiljci čije je odredište u drugoj zemlji članici).

 Pri tome je osoba kojoj je roba namijenjena (kupac odnosno primatelj te robe) odgovorna za plaćanje PDV-a, dok osoba koja prijavljuje robu carini u državi uvoza, naplaćuje PDV od osobe kojoj je roba namijenjena i izvršava plaćanje tog PDV-a prema carinskoj službi.

 Osoba koja prijavljuje robu carini je poštanski ili žurni prijevoznik (tzv. kurirski operater) koji izvršava prijevoz predmetne pošiljke do krajnjeg kupca – primatelja pošiljke.

 Dakle, odgovornost za plaćanje PDV je na primatelju pošiljke, koji će taj iznos podmiriti poštanskom operateru ili žurnom prijevozniku (kurirskom operateru) u trenutku isporuke pošiljke, a poštanski operater ili žurni prijevoznik  će tako naplaćen iznos PDV-a uplatiti Carinskoj upravi.

 PDV naplaćen u okviru ovog posebnog postupka za prijavu zastupnici plaćaju mjesečno do isteka roka za plaćanje koji se primjenjuje na plaćanje carine pri uvozu (do 16-tog u mjesecu za prethodni mjesec)."

U primjeni posebnog postupka prijave i plaćanja PDV-a pri uvozu primjenjuje isključivo opća stopa PDV od 25% i NIJE moguće primijeniti nižu stopu PDV-a.

Kako će uvođenje ovih novosti imati za posljedicu dramatično povećanje broja deklaracija i naplata prilikom uvoza, naša carina i pošta očekuju da će to za Hrvatsku značiti dodatnih 7.500 do 10.000 deklaracija dnevno, što će sigurno dovesti i do većeg čekanja na isporuku pošiljki krajnjim korisnicima, barem u početku, iako je carinska uprava već angažirala veći broj službenika koji će se baviti ovom vrstom posla.

Dobra vijest je da Carinska uprava kao i do sada neće naplaćivati nikakve troškove za provedbu carinskih postupaka.