U Hrvatskoj blago porasla opremljenost kućanstava računalima i pristupom Internetu

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, više kućanstava ove godine ima brzu vezu na Internet i računalo nego prošle godine, no podaci ne bilježe porast online kupovine

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 7. prosinca 2020. u 15:30

Državni zavod za statistiku objavio je izvješće nazvano "Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u kućanstvima i kod pojedinaca u 2020.", u kojem su predstavili podatke o korištenju računala i nekoliko popratnih tehnologija u ovoj, pandemijskoj, godini.

Rezultati njihovog istraživanja pokazali su da je opremljenost kućanstava u Republici Hrvatskoj u malom porastu u odnosu na prethodnu godinu. Udio kućanstava koja imaju računalo porastao je sa 74% na 77%, dok je udio kućanstava s pristupom Internetu porastao s 81% prošle na 85% ove godine.

Distribucija korisnika računala po dobnim skupinama nije se bitnije promijenila u odnosu na prethodnu godinu. Najmlađa populacija još uvijek prednjači u upotrebi računala, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Sličan trend primijećen je i u strukturi prema radnom statusu u kojoj učenici i studenti, kao najmlađa skupina, najčešće upotrebljavaju računala.

Kad je riječ o korištenju Interneta, primijećen je porast u gotovo svim dobnim skupinama korisnika, osim kod onih starijih od 65 godina. Usporede li se rezultati s podacima iz prethodne godine, može se uočiti da se navike korištenja Interneta nisu bitnije promijenile. Pojedinci se najčešće koriste Internetom za čitanje dnevnih novosti i časopisa, prikupljanje informacija o proizvodima i uslugama, gledanje videosadržaja na YouTubeu, upotrebu e-pošte, prikupljanje informacija o zdravlju te korištenje društvenih mreža.

Nema velikog porasta e-trgovine

Pomalo neočekivano, s obzirom na to kakva je godina za nama, rezultati istraživanja DZS-a pokazuju da nije došlo do bitnijeg porasta korištenja internetske trgovine. Robu i usluge ove je godine putem Interneta kupovalo 46% korisnika, što je porast od tek jednog postotnog boda u odnosu na prethodnu godinu. Navike kupaca pokazuju da se najčešće kupuju odjeća i obuća, telekomunikacijske usluge, računala i elektronički uređaji te računalni softver i igre.

Ovo istraživanje prvi je puta uključivalo i pitanje o korištenju IoT uređaja. Pokazalo se da se 20% internetskih korisnika služi nekim "pametnim" uređajem iz domene Interneta stvari, a najčešće su to virtualni asistenti (11%), dok su ostali uređaji manje zastupljeni. Oni koji nemaju IoT tehnologije, kao glavne razloge za to navode da nemaju potrebu za njima te da su im preskupi.