Američki Patentni ured kaže da umjetna inteligencija ne može biti inovator

Patentni ured SAD-a objavio je službeno mišljenje o tome kako se AI tehnologije mogu koristiti u procesu inovacija i prijave patenata, ali i u kojim slučajevima je upotreba AI-ja prihvatljiva

Sandro Vrbanus srijeda, 14. veljače 2024. u 12:05

Još od 2019. godine Patentni ured SAD-a (USPTO) bavi se pitanjima umjetne inteligencije i njezinog upliva na izume prijavljene za patentiranje. Od tada su izdali niz preporuka, odradili javna savjetovanja i konzultacije sa stručnjacima, a posljednja u nizu tih aktivnosti bilo je savjetovanje na javnim tribinama, gdje su predstavnici te institucije zaprimali pitanja od zainteresirane javnosti. Sada, pak, objavljuju novi dokument, u kojem odgovaraju na najčešća pitanja te dodaju nova pravila u proces prijave patenata, u čijem je stvaranju sudjelovala neka od tehnika umjetne inteligencije.

Inovacija može nastati samo u umu

S ciljem zaštite intelektualnog vlasništva i promoviranja odgovornog načina inoviranja, uveden je niz novih odredbi. Za početak, ističe se da svi prijavitelji patenata na predanim prijavama moraju biti "prirodne osobe". Umjetna inteligencija ili "neprirodne osobe" ne mogu se navoditi kao izumitelji.

Međutim, korištenje AI tehnologija ne isključuje osobe iz procesa prijave – svatko tko je u procesu inoviranja i kreiranja patenta koristio umjetnu inteligenciju to mora jasno navesti, kako bi prijava bila potpuno transparentna i uključivala sve relevantne informacije za zaštitu patenta.

Takvo pravilo nije novo, niti će za sada biti nadopunjeno – sve što je vrijedilo do sada, ostaje na snazi.

Značajan doprinos

Osoba, pak, koja se pri kreiranju izuma koristila umjetnom inteligencijom, mora dokazati da je značajno pridonijela stvaranju patenta – dakle, pojedinac ne smije samo od AI-ja tražiti stvaranje neke inovacije, pa je kao takvu prijaviti patentnom uredu. Takvi patenti, kažu, neće moći biti pripisani prijaviteljima. Inovacije, prema sudskoj praksi SAD-a, mogu nastati samo u umu pojedinca, a sudovi do sada nisu bili voljni proširiti definiciju "uma" i na strojeve.

Nadalje, činjenica da netko posjeduje ili kontrolira sustav umjetne inteligencije, koji je došao do neke inovacije, ne znači da ta osoba može u ime AI-ja predati patentni zahtjev. Za to osoba mora dokazati svoj značajan doprinos, pa se potom potpisati na patent umjesto AI tehnologije. USPTO kaže da će nastaviti s praksom identificiranja inovatora prema imenima navedenima na patentu. Njihovi stručnjaci neće se baviti time je li AI, ili neki drugi napredni računalni program, pridonio procesu inovacije u tolikoj mjeri, da bi ga se smatralo izumiteljem.