I u SAD-u se pojavila inicijativa za ukidanje ljetnog i zimskog računanja vremena

Nakon što je Europska unija provela proteklih nekoliko godina u pokušaju da uvede jedinstveno računanje vremena, ove godine slična se inicijativa pojavila i u američkom Senatu

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 15. ožujka 2021. u 12:20

Europska unija već gotovo tri godine kuburi s računanjem vremena, odnosno ukidanjem ljetnog i zimskog računanja koje je u anketi 2018. godine podržalo čak 84% ispitanika, građana EU. No, birokratski aparat u Bruxellesu još uvijek nije pronašao mehanizam koji bi zadovoljio sve zemlje članice i uspio ih ujediniti u ukidanju prakse pomicanja satova naprijed-nazad dva puta godišnje. Još te 2018. mislili smo da satove pomičemo posljednji puta, pa je odluka nekoliko puta bila odgođena, da bi naposljetku pala u ruke Hrvatske i njezinog predsjedanja Vijećem EU.

To se predsjedanje dogodilo u prvoj polovici 2020. godine kada nas je pogodila i pandemija koronavirusa, pa je sve osim te teme postalo sporedno – a zajedno s time EU je "zaboravila" na najavu ukidanja dvostrukog računanja vremena tijekom godine. Europski parlament još 2019. godine je potvrdio da bi 2021. godina trebala biti posljednja u kojoj se satovi pomiču, no finalnu riječ za tehničko i logističko provođenje te odluke ima Vijeće, koje svoja stajališta još nije definiralo. Kad će – ne znamo.

Ono što znamo jest da ćemo posljednjega vikenda ovog mjeseca, točnije 28. ožujka, ponovno kazaljke sata pomaknuti s 2 na 3 sata u noći i prijeći na ljetno računanje vremena. Hoće li to biti zadnji puta, to u ovom trenutku nitko ne može reći.

SAD žele to odmah

U međuvremenu, SAD su prelazak na ljetno računanje obavile ove nedjelje, osim Arizone i Havaja koji tu praksu ne provode. Posljednjih su godina još neke savezne države donijele zakone koji imaju za cilj uvesti jedinstveno računanje vremena kroz godinu, no oni i dalje nisu stupili na snagu. Na federalnoj razini ponovno se ovih dana govori o mogućem ukidanju dokazano beskorisne prakse, pa je nekoliko senatora iz Republikanske stranke, uz supotpis nekolicine im kolega Demokrata, predložilo zakon kojim bi se cijele Sjedinjene Američke Države zauvijek zadržale na ovom sadašnjem, ljetnom računanju vremena.

Prema tom prijedlogu, protekla nedjelja bila bi zadnji slučaj pomjeranja kazaljki satova unaprijed, a ljetno vrijeme na kojem su države sada ostalo bi na snazi trajno. Argumenti koje se u SAD-u može čuti, kako za tako i protiv ove inicijative, jednaki su onima koje smo slušali tijekom rasprave u Europi. Neke savezne države žele izbjeći da djeca ujutro u školu idu po mraku, druge se brinu oko utjecaja na turizam, no gotovo svi se slažu da bi jedinstveno vrijeme imalo pozitivan utjecaj na fizičko i mentalno zdravlje nacije te na sigurnost u prometu.