Postignut je dogovor o europskom Aktu o čipovima

Europske institucije i zemlje članice uspjele su usuglasiti političke stavove oko Akta o čipovima, dokumenta koji će povećati konkurentnost i otpornost europske digitalne industrije

Sandro Vrbanus srijeda, 19. travnja 2023. u 13:12
📷 IMEC
IMEC

Ovoga utorka u Strasbourgu je postignut konačan dogovor o europskom Aktu o čipovima, kojim se nastoji prevladati nestašica čipova i doprinijeti europskoj strateškoj autonomiji. Ključna tema završnog dana višemjesečnih pregovora bila je proračunska arhitektura Akta koja treba osnažiti ovu industriju, a pregovori su uspješno okončani u sklopu švedskog predsjedavanja Vijećem.

Očekuje se kako će dogovor stvoriti uvjete za razvoj industrije poluvodiča, koji će u konačnici udvostručiti globalni tržišni udio Europske unije na području poluvodiča s 10% na barem 20% do 2030. godine. Aktom o čipovima nastoji se smanjiti ranjivost EU-a i ovisnost o stranim akterima. Time će se poboljšati sigurnost opskrbe u EU-u te otpornost i tehnološka suverenost EU-a u području čipova.

3,3 milijarde iz EU

Komisija je predložila tri glavna smjera djelovanja, tj. stupove za postizanje ciljeva Zakona o čipovima:

  1. Inicijativa "Chips for Europe" za potporu izgradnji tehnoloških kapaciteta velikih razmjera,
  2. Okvir za osiguravanje sigurnosti opskrbe i otpornosti privlačenjem ulaganja,
  3. Sustav praćenja i odgovora na krize radi predviđanja nestašica u opskrbi i pružanja odgovora u slučaju krize.

Očekuje se da će se u okviru inicijative Chips for Europe mobilizirati 43 milijarde eura javnih i privatnih ulaganja, pri čemu će 3,3 milijarde eura doći iz proračuna Europske unije. Te će se mjere prvenstveno provoditi putem zajedničkog poduzeća za čipove, javno-privatnog partnerstva u kojem će sudjelovati Unija, države članice i privatni sektor.

Rješenje za financiranje pronađeno je u okviru postojećeg međuinstitucijskog sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru te je popraćeno sredstvima koja su već dodijeljena sličnim ciljevima. Ovaj dogovor sada odlazi na Vijeće i pred zastupnike Europskog parlamenta, gdje se mora i službeno potvrditi.

Akt o čipovima predložen je u veljači prošle godine, a najavio je mobilizirati sada potvrđenih 43 milijarde eura ulaganja u ovu stratešku industriju.