U noći na nedjelju započinje ljetno računanje vremena

Vjerojatno najdosadnija vijest koju ćete danas pročitati odnosi se na dokazano nepotrebnu, pa i štetnu praksu, koju nikako da ukinemo. Naredne noći preskačemo jedan sat i prebacujemo se na ljetno vrijeme

Sandro Vrbanus subota, 30. ožujka 2024. u 15:45

Kako promjena računanja vremena s ljetnog na zimsko i obratno izgleda u praksi, to svi znamo. Isto tako znamo i da je trebala biti ukinuta na razini Europske unije još davno, prije pandemije, i od toga se odustalo. Međutim, moguće je da malo naših čitatelja zna kako se računanje vremena propisuje, odnosno koja je regulatorna podloga za pomicanje kazaljki svih satova u zemlji. Udahnite duboko, slijedi citat iz Narodnih novina…

Uredba o ljetnom računanju vremena u 2022., 2023., 2024., 2025. i 2026. godini

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 2. stavka 2. Zakona o računanju vremena (»Narodne novine«, br. 27/93. i 33/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. donijela Uredbu o ljetnom računanju vremena U 2022., 2023., 2024., 2025. i 2026. godini.

U toj Uredbi članak 1. glasi: "Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena", a članak 4. odnosi se na ljetno računanje vremena u 2024. godini. Njegov prvi stavak kaže:

Ljetno računanje vremena u 2024. godini počinje 31. ožujka 2024. u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

Da budemo i sasvim sigurni, isti tekst na svojim je stranicama objavio i Državni zavod za mjeriteljstvo. U nastavku čl. 4. Uredbe propisuje se i kada se vraćamo na staro, astronomski točnije računanje vremena:

Ljetno računanje vremena u 2024. godini završava 27. listopada 2024. u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

U praksi sve to znači da ćete naredne noći spavati sat kraće, kazaljke klasičnih satova morat ćete pomaknuti s 2 na 3 sata, dok će se gotovo svi ostali digitalni satovi i uređaji sami na promjenu prilagoditi. Provjerite u nastavku i koje promjene, i kada, vas očekuju u prometu: