Više od 13 godina nakon uvođenja OIB-a, iz upotrebe se izbacuje JMBG

Vlada RH odlučila je ukinuti matični broj građana jer ga je u potpunosti zamijenio OIB. MBG će se ubuduće koristiti samo za povezivanje određenih podataka kada se za to ne može iskoristiti OIB

Sandro Vrbanus subota, 28. svibnja 2022. u 15:51

Nastavak digitalizacije javne uprave i pojednostavljivanja "papirologije" objavljen je ovoga tjedna iz Vlade Republike Hrvatske. Ministarstvo unutarnjih poslova pripremilo je Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju – pojednostavljeno, predloženo je da se iz upotrebe izbaci jedinstveni matični broj građana (JMBG) te da ga se u potpunosti zamijeni osobnim identifikacijskim brojem (OIB).

JMBG je praksa naslijeđena iz bivše države, s kojom se započelo još 1982. godine. Ovaj se izraz koristio do 1. siječnja 2003. godine, otkad se koristi termin matični broj građana (MBG). Do 2003. godine ovaj se broj upisivao i u isprave građana.

1. siječnja 2009. stupio je na snagu Zakon o osobnom identifikacijskom broju kojim je uveden OIB, kao stalna identifikacijska oznaka koja se koristi u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Prošlo je od tada više od 13 godina, pa Vlada smatra da je OIB sada ušao u punu primjenu. Shodno tome, prestaje potreba za određivanjem matičnih brojeva građana kao druge, pomoćne identifikacijske oznake.

MBG se neće brisati

Danom prestanka važenja Zakona o matičnom broju prestat će se određivati matični brojevi i na taj će način biti ukinuta ta identifikacijska oznaka za kojom, nakon ulaska u punu primjenu osobnoga identifikacijskog broja, ne postoji potreba, poručeno je na sjednici Vlade.

"Matični brojevi građana koji su određeni do dana prestanka važenja Zakona o matičnom broju, neće brisati iz postojećih evidencija te će se moći koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u onim slučajevima kad se povezivanje podataka neće moći izvršiti korištenjem osobnoga identifikacijskog broja, međutim, ne kao osnovna i stalna identifikacijska oznaka građanina, već kao kontrolni mehanizam", pojasnio je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Sada je na Saboru da prihvati ove prijedloge.