Uključivanje računala na pomak miša ili pritiska tipke na tipkovnici?

Neke matične ploče omogućavaju uključivanje računala na pritisak tipke na tipkovnici ili na pomak miša - zgodno ako vam to treba, nezgodno ako to ne želite, a ne znate isključiti

Mario Baksa ponedjeljak, 30. studenog 2020. u 13:41

PROBLEM

Nakon nove nadogradnje Windowsa 10 Pro dogodila se greška koja je omogućavala da nakon isključivanja računala nisam smio pomaknuti miša ili stisnuti bilo koju tipku na tipkovnici – računalo bi se ponovno uključilo. Da to spriječim, u BIOS-u sam na Advanced opciji > USB Configuration > Legacy USB Support stavio na Disabled, a bilo je Enabled. Nakon toga računalo više ne reagira na tipku F2 i Del, a problem s mišem i tipkovnicom je ostao. Matična ploča je AsRock Z97 Anniversary, socket 1150.

ODGOVOR

Tražili ste opciju na krivome mjestu, odnosno onemogućili ste opciju koja nema veze s vašim problemom. Opcija Legacy USB Support služi tome da računalo USB tipkovnicu i miša vidi kao PS/2 tipkovnicu i miša, što je potrebno u rijetkim slučajevima – kad operacijski sustav nema USB drivere ili je u fazi prije negoli ih je učitao. Čudno je da vam tipke F2 i Del ne rade kada to isključite, osim možda ako ne mislite na to da ne rade nakon uključenja, prije učitavanja Windowsa. Uglavnom, tu opciju možete ponovno uključiti, ako je potrebno.

U nekim (UEFI) BIOS-ima može se podesiti da se računalo uključi mišem ili tipkovnicom, a ako ne znate koje su to točno opcije u pitanju, uputno je konzultirati upute za matičnu ploču
U nekim (UEFI) BIOS-ima može se podesiti da se računalo uključi mišem ili tipkovnicom, a ako ne znate koje su to točno opcije u pitanju, uputno je konzultirati upute za matičnu ploču

Što se tiče uključivanja računala na pomak miša ili pritiskom tipke na tipkovnici – za to ćete u UEFI/BIOS setupu ići u Advanced > ACPI Configuration (ACPI je kratica za Advanced Configuration and Power Interface), i tu ćete isključiti postavke USB Keyboard/Remote Power On i USB Mouse Power On, dakle, prebaciti ih na Disabled. Time ste BIOS-u rekli da ne obraća pozornost na tipkovnicu i miša, odnosno da ne uključuje računalo ako primi signal s njih. Detaljnija objašnjenja opcija u toj kategoriji pronaći ćete u uputama za matičnu ploču, pod 4.4.7 ACPI Configuration.

Bug 337 prosinac 2020.