Pandemija u Hrvatskoj pridonijela većem korištenju digitalnih usluga

Preko polovice Hrvata sada koristi više digitalnih usluga nego prije, gotovo svi će ih nastaviti pojačano koristiti i nakon koronakrize, a najveći je rast u segmentu e-bankarstva i online kupovine

Sandro Vrbanus nedjelja, 4. listopada 2020. u 08:30

Više od polovice Hrvata, odnosno njih 62%, za vrijeme pandemije COVID-19 češće je koristilo digitalna rješenja nego u periodu prije korona krize, pokazalo je istraživanje o digitalnim navikama građana koje je tijekom kolovoza proveo Hendal.

Od navedenoga u najvećoj mjeri građani su digitalno koristili usluge banaka (72%) i obavljali kupovinu na Internetu (63%), dok najmanje povećanje korištenja tijekom pandemije bilježe digitalne usluge javne uprave (34%) i osiguranja (17%). Kada je riječ o korištenju digitalnih bankarskih usluga, one se najčešće koriste za provjeru stanja na računu (96%) i provođenje plaćanja (88%).

Čak 97% ispitanika izjasnilo se kako planiraju nastaviti s pojačanim korištenjem digitalnih usluga i nakon pandemije.

Prednosti digitalnih financijskih usluga

Kada se uvjere u njihovu efikasnost i jednostavnost, Hrvati u pravilu zavole digitalne financijske usluge jer im one olakšavaju život. Većina ispitanih navodi kako im se sviđa što im je sve praktično i nadohvat ruke, gotovo svima se sviđa što ne moraju ići u poslovnicu, a polovina ispitanih motivirana je time što ne moraju paziti na papire. Kao najveće barijere u korištenju digitalnih financijskih usluga ističu se strah za sigurnost podataka (46%) i moguće pogreške (42%).

Među ispitanicima prevladava mišljenje kako napredne digitalne usluge doprinose kvaliteti njihovog života (65%), a još veći udio smatra kako digitalizacija općenito doprinosi razvoju društva (84%).