Astronauti na konjima i retriveri s francuskim kapicama

Korištenje računala za generiranje grafikona, crteža i likovnih djela, koja u općim crtama možemo svrstati u kategoriju likovne umjetnosti nije novo, ali u posljednjih nekoliko godina, desetljeća prethodnog istraživanja i ogroman napredak u algoritmima koje koristi umjetna inteligencija, doveli su do nagle poplave modula, internetskih servisa i aplikacija za mobilne uređaje koje nam u vrlo kratkom vremenu iz tekstualnog opisa mogu generirati ilustracije prema želji, kako sadržajem, tako i emuliranjem raznih likovnih i fotografskih tehnika. Uzbudljivo doba za računalnu grafiku i umjetnu inteligenciju!

Drago Galić petak, 30. prosinca 2022. u 05:00

Ako je vjerovati Wikipediji, i to članku o AI umjetnosti, koji ima napomenu da ga se treba doraditi, prvo korištenje računala za autonomno generiranje likovnih djela (u početku samo crno-bijelih) zabilježeno je još kasnih 60-tih godina prošlog stoljeća, dakle, prije nego što su se mnogi, vjerojatno većina koja ovo čita, uopće rodili. Začetnik ideje je bio umjetnik Harold Cohen (1928. – 2016.), a sustav autonomnog računalnog slikanja dobio je ime AARON, iako se ne radi o jednom programu ili modelu, već o seriji računalnih programa u početku pisanih u C-u, kasnije u Lispu, namijenjenih generiranju likovnih djela. Ideja da se računalu na temelju nekih zadanih programskih parametara prepusti generiranje likovnog djela, dakle, nije nova. Dapače, i izvan akademskih krugova računala su u stanju algoritamski u realnom vremenu generirati ponajprije krajobraze na temelju zadanih početnih vrijednosti.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Bug 362 siječanj 2023.

AI alati za generiranje digitalne umjetnosti