Oznaka UMJETNOST
Premium

tema broja

Astronauti na konjima i retriveri s francuskim kapicama

Korištenje računala za generiranje grafikona, crteža i likovnih djela, koja u općim crtama možemo svrstati u kategoriju likovne umjetnosti nije novo, ali u posljednjih nekoliko godina, desetljeća prethodnog istraživanja i ogroman napredak u algoritmima koje koristi umjetna inteligencija, doveli su do nagle poplave modula, internetskih servisa i aplikacija za mobilne uređaje koje nam u vrlo kratkom vremenu iz tekstualnog opisa mogu generirati ilustracije prema želji, kako sadržajem, tako i emuliranjem raznih likovnih i fotografskih tehnika. Uzbudljivo doba za računalnu grafiku i umjetnu inteligenciju!

Drago Galić 30. prosinca 2022.

Naša print izdanja