Earth Hero - aplikacija koja promiče smanjenje emisija i zaštitu planeta Zemlje

Očuvanje okoliša počinje od svakoga pojedinca, a ovo je aplikacija koja je namijenjena upravo podizanju svjesnosti o važnosti očuvanja okoliša, smanjenju emisija te omogućava da svatko od nas doprinese usporavanju ili zaustavljanju neželjenih klimatskih promjena…

Matija Gračanin petak, 14. srpnja 2023. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv Earth Hero
Namjena Podizanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Planeta Zemlja stara je više od četiri i pol milijarde godina i jedini je dom oko osam milijardi ljudi. Posljednjih se godina sve više svjedoči klimatskim promjenama i sve zamjetnijem štetnom utjecaju ljudskoga djelovanja na okoliš i samim time i čitavu planetu Zemlju, a to znači da vremena da se aktivno uključi u neprestanu borbu za očuvanje okoliša  ima sve manje.

Earth Hero je aplikacija koja je namijenjena podizanju svjesnosti o važnosti očuvanja okoliša te omogućava da se vidi kako kroz manje promjene ponašanja svaki pojedinac može doprinijeti smanjenu emisija te zaštiti jedinog nama poznatog doma u beskrajnom bespućima hladnoga svemira.

Sve počinje otvaranjem korisničkog računa pri čemu će biti potrebno odgovoriti na nekoliko pitanja na temelju čega će se stvoriti izračun ugljičnog otiska. Nakon toga, samo treba provoditi brojne akcije (ima ih 175) ili se uključivati i razne izazove kako bi se smanjile emisije te samim time i ugljični otisak.

Među akcijama što je ujedno i ključni sadržaj ove aplikacije pronaći će se doista štošta, od uobičajenih savjeta da da se obične žarulje zamijene LED žaruljama, preko društvenih akcija poput one da se uključi u klimatske akcijske grupe, pa do savjeta kao kojim se potiče da se konzumira više oraščića.

Bilo kako bilo, Earth Hero je zgodno napravljena aplikacija koja ispunjava svoju svrhu, no i dalje ostaje na svakome pojedincu da prilagodi svoje ponašanje kako bi se doista smanjile emisije te se usporile ili zaustavile klimatske promjene koje su potaknute ljudskim djelovanjem.