Oznaka SARS-COV-2
Znanost

Top-lista opakih virusa

Trinaestorica smrtonosnih

Bitke na život i smrt (ili uspostavljanje mirnoga suživota) između ljudi i virusa traju još od onih vremena kada niti nismo bili napredni ogranak primata u modernom smislu ljudske vrste

Igor Berecki 19. kolovoza 2020. 31 31 komentar