Vodič za upis IT studija u Hrvatskoj 2023./2024. - velika karta Hrvatske

Donosimo veliku kartu Hrvatske s lokacijama i popisom svih preddiplomskih informatičkih smjerova, linkovima, ECTS bodovima i titulama koje možete steći njihovim uspješnim završetkom

Vinko Krištić subota, 29. travnja 2023. u 06:00

Tema koju upravo čitate priprema se svake godine. Iako na prvi pogled nema značajnijih promjena u tome koje obrazovne institucije djeluju na području Hrvatske i koje studijske programe nude, ipak nije tako. Poput ostalih tržišta, i tržište obrazovanja vrlo je dinamično. Postojeće institucije često osmišljavaju nove programe za kojima postoji potražnja, ili, pak, gase postojeće, koji su im se pokazali neprofitabilnima. Ipak, valja pogledati dublje u ponudu – doći ćete do zaključka kako hrvatski fakulteti i učilišta konstantno unapređuju svoje postojeće studijske programe tako da osmišljavaju nove, moderne kolegije te tako prate tržište i ono što poslodavci žele.

Budući da bismo mogli ići u nedogled ako bismo u obzir uzimali sve poveznice s informatikom, izostavili smo određene grane - poput strojarstva, automatike, mehatronike i sl. Nastojali smo se zadržati na smjerovima koji obuhvaćaju računalstvo, elektrotehniku i poslovnu informatiku.

Detaljnijom analizom otkrili smo da je informatiku moguće studirati u 19 gradova u Hrvatskoj (što u središnjim lokacijama fakulteta, što u njihovim podružnicama). Preddiplomski informatički smjerovi nalaze se na 7 javnih sveučilišta, te na 16 privatnih sveučilišta, veleučilišta, učilišta i visokih škola. Ukupno postoji čak 78 prediplomskih informatičkih smjerova ili programa.


Popis svih preddiplomskih informatičkih smjerova u Hrvatskoj
 

BJELOVAR

► Veleučilište u Bjelovaru
Link: www.vub.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo
Titula: bacc. comp.
 

ČAKOVEC

► Međimursko veleučilište u Čakovcu
Link: www.mev.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo
Titula: bacc. comp.
 

DUBROVNIK

► RIT Croatia
Link: www.croatia.rit.edu
Trajanje: 8 semestara
ECTS bodovi: 240

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije/WMC
Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Link: www.unidu.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer IT menadžment
Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Link: www.unidu.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu
Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjeno / Poslovno računarstvo
Titula: univ. bacc. ing. comp.
 

ĐURĐEVAC

► Sveučilište Sjever
Link: www.unin.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo i informatika
Titula: bacc. ing. comp.
 

KOPRIVNICA

► Sveučilište Sjever
Link: www.unin.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo i informatika
Titula: bacc. ing. comp.
 

KRAPINA

► Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina
Link: www.vhzk.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika
Titula: bacc. ing. techn. inf.
 

OSIJEK

► Sveučilište u Osijeku - Ekonomski fakultet
Link: www.efos.unios.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna informatika
Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Osijeku - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija
Link: www.ferit.unios.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo (smjerovi: Programsko inženjerstvo, Računalno inženjerstvo)
Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo
Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Automatika
Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika
Titula: bacc. ing. el.

► Sveučilište u Osijeku - Odjel za matematiku
Link: www.mathos.unios.hr

Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180
Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo
Titula: univ. bacc. math. et comp.

Trajanje: 10 semestara
ECTS bodovi: 300
Studij: Nastavnički sveučilišni studij matematike i informatike (petogodišnji integrirani)
Titula: mag. educ. math. et inf.
 

POŽEGA

► Sveučilište u Osijeku - Fakultet turizma i ruralnog razvoja
Link: ftrr.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo
Titula: bacc. inf.
 

PULA

► Sveučilište u Puli - Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković
Link: fet.unipu.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatički menadžment
Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Puli - Fakultet informatike
Link: fipu.unipu.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika
Titula: univ. bacc. inf.
 

RIJEKA

► Sveučilište u Rijeci - Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
Link: www.inf.uniri.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatike
Titula: univ. bacc. inf.

► Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
Link: www.riteh.uniri.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Titula: univ. bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Titula: univ. bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij elektrotehnike
Titula: bacc. ing. el.

► Veleučilište u Rijeci
Link: www.veleri.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika
Titula: bacc. inf.
 

SISAK

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
Link: www.foi.unizg.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju
Titula: bacc. inf.
 

SPLIT

► Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet
Link: www.efst.unist.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Informatički menadžment
Titula: univ. bacc. oec.

► Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Link: www.fesb.unist.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo
Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika
Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo
Titula: bacc. ing. comp.

► Sveučilište u Splitu - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Link: www.gradst.unist.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika
Titula: univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

► Sveučilište u Splitu - Prirodoslovno-matematički fakultet
Link: www.pmfst.unist.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i informatika
Titula: univ. bacc. math. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika
Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Fizika i informatika
Titula: univ. bacc. phys. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika i tehnika
Titula: univ. bacc. inf. et techn.

► Sveučilište u Splitu - Sveučilišni odjel za stručne studije
Link: www.oss.unist.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektronike
Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo
Titula: bacc. ing. comp.

► Veleučilište Aspira
Link: www.studij-racunarstva.com
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo
Titula: bacc. ing. comp.
 

ŠIBENIK

► Veleučilište u Šibeniku
Link: www.vus.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatički menadžment
Titula: bacc. oec.

Studij: Preddiplomski stručni studij Poslovna informatika
Titula: bacc. oec.
 

VARAŽDIN

► Sveučilište Sjever
Link: www.unin.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Automatizacija i Biomedicinska elektronika
Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski interdisciplinarni stručni studij Multimedija, oblikovanje i primjena
Titula: bacc. ing. graph. teh.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet organizacije i informatike
Link: www.foi.unizg.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi
Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju
Titula: bacc. inf.
 

VELIKA GORICA

► Veleučilište Velika Gorica
Link: www.vvg.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Održavanja računalnih sustava
Titula: bacc. ing. techn. inf.
 

VIROVITICA

► Veleučilište u Virovitici
Link: www.vuv.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Menadžment, smjer Informatički menadžment
Titula: bacc. oec.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo, smjer Programsko inženjerstvo
Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika, smjer Telekomunikacije i informatika
Titula: bacc. ing. el.
 

ZADAR

► Sveučilište u Zadru – Odjel za informacijske znanosti
Link: www.unizd.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti
Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske znanosti
Titula: bacc. inf.
 

ZAGREB

► RIT Croatia
Link: www.croatia.rit.edu
Trajanje: 8 semestara
ECTS bodovi: 240

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije/WMC
Titula: B.S., bacc. ing. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Dizajn novih medija
Titula: BFA, bacc. ing. tech. graph.

► Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva
Link: www.fer.unizg.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija
Titula: univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo
Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

► Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet
Link: inf.ffz.unizg.hr
Trajanje: 6 semestara

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (jednopredmetni)
ECTS bodovi: 180
Titula: univ. bacc. inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (dvopredmetni)
ECTS bodovi: 90
Titula: univ. bacc. inf.

► Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet
Link: www.geof.unizg.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika
Titula: univ. bacc. ing. geod. et geoinf.

► Sveučilište u Zagrebu - Prirodoslovno-matematički fakultet
Link: www.pmf.unizg.hr
Trajanje: 10 semestara
ECTS bodovi: 300

Studij: Nastavnički sveučilišni studij Fizika i informatika (petogodišnji integrirani)
Titula: mag. educ. phys. et inf.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (+ diplomski Računarstvo i matematika)
Titula: mag. inf. et math.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Matematika (+ diplomski Matematika i informatika, nastavnički)
Titula: mag. educ. mat. et inf.

► Tehničko veleučilište u Zagrebu
Link: www.tvz.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika
Titula: bacc. ing. el.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informatika
Titula: bacc. ing. techn. inf

Studij: Preddiplomski stručni studij Računarstvo
Titula: bacc. ing. comp.

► Sveučilište VERN’
Link: www.vern.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Poslovna informatika
Titula: bacc. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Tehnički menadžment
Titula: bacc. ing. techn.

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Internet stvari
Titula: univ. bacc. ing. comp.

► Visoka škola za informacijske tehnologije
Link: www.vsite.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Programiranje
Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Baze podataka i web-dizajn
Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Računalni sustavi i mreže
Titula: bacc. techn. inf.

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijski sustavi
Titula: bacc. techn. inf.

► Visoko učilište Algebra
Link: www.algebra.hr/visoko-uciliste
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo (u partnerstvu s FER-om)
Titula: univ. bacc. ing. el. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Multimedijska produkcija
Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Programsko inženjerstvo
Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Sistemsko inženjerstvo
Titula: bacc. ing. comp.

Studij: Preddiplomski stručni studij Digitalni marketing
Titula: bacc. dig. mark.

Studij: Dizajn
Titula: bacc. art

Studij: 3D oblikovanje
Titula: bacc. art.
 

ZAPREŠIĆ

► Veleučilište Baltazar
Link: www.bak.hr
Trajanje: 6 semestara
ECTS bodovi: 180

Studij: Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije
Titula: bacc. techn. inf.

Bug 366 svibanj 2023.

Gdje studirati informatiku u Hrvatskoj?