Oznaka ZAŠTITA POTROŠAČA
Trgovina

Prava potrošača

Jesmo li nemoćni pred zavaravajućom poslovnom praksom trgovaca?

Zavaravajuće poslovne prakse trgovaca često uključuju netočne informacije, nepoštene taktike, manipulacije čiji je cilj maksimiziranje profita i stjecanje nepoštene prednosti pred konkurencijom. Mogu uključivati situacije kao što su lažno oglašavanje, namještanje cijena, pogrešne ili polovične informacije o proizvodu, taktike mamca i skrivene naknade. Takve prakse narušavaju povjerenje potrošača i pošteno tržišno natjecanje, i mogu imati štetne učinke na potrošače ili druge tvrtke podrivajući načela etičkog poslovnog ponašanja

Suzana Vezilić 1. siječnja 2024. 10 10 komentara

Naša print izdanja