Bug 375 veljača 2024.
TEMA BROJA

Kućna produkcija glazbe - Vijugav put do zvijezda

Toliko sveprisutna, intuitivna i univerzalna u svim kulturama, a opet i toliko divno duboka i kompleksna! Većina nas, složila bi se da bi nam život bez glazbe bio daleko bljeđi i siviji. A ako ste jedan od onih koji je, osim slušanja, žele i proizvoditi, mogućnosti nikad nisu bile šire ni lakše dostupnije nego danas