Bug 347 listopad 2021.
Tema broja

Web-kamere - Tu pred tobom, a tako daleko

Ugroza koja je zadesila cijeli svijet prisilila je ljude da ostanu doma, da od doma rade, studiraju, pohađaju školu. Kako je međuljudska komunikacija licem u lice za većinu ljudi iznimno značajna, a ona više nije moguća onoliko kao do početka prošle godine, audiovizualna komunikacija na daljinu sljedeća je najbolja stvar. Zbog toga su web-kamere ponovno postale tražena roba